24 06 2007

ANLAMLI VE MANEVİ SÖZLER

 

1:  Şehvet şeytanın yularıdır. Bu yuları şeytana kaptıran ona kul olur. (Ebu Bekir Kettani)

 

2:  Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. (Hz. Ali)

 

3:  Kainatta en büyük hakikat imandır, imandan sonra namazdır. (Bediüzzaman)

 

4:  Sırrını saklayanın iradesi elindedir. (Hz. Ömer)

 

5:  Sevgiden ölüler dirilir, sevgiden padişahlar kul olur. Sevgiden bakırlar altın kesilir. (Mevlana)

 

6:  Sabrın insandaki mevkii, başın vucuttaki mevkii gibidir. (Hz. Enes)

 

7:  Kanaat etmekten hiç kimse ölmedi, hırs da hiç kimseyi zengin etmedi. (Mevlana)

 

8:  Manevi lezzeti üç şeyde arayın: Namazda, Zikirde ve Kur'an okumakta. (Hasan basri)

 

9:  Herşeyin bir şerefi vardır, iyiliğin şerefide çabuk yapılmasındandır. (Hz.Ömer)

 

10: Kıskanç, vucutca sıhhatli görünse de, hasedin tesiriyle muzdarip ve hastadır. (Hz. Ali)

 

11: Gerçeği, insanların ölçüleri ile değil; insanları gerçeğin ölçüsü ile tanı. (Hz. Ali)

 

12: İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden hem nal, hem de kılıç yapılır. (Nizami)

 

13: Haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir. (Bediüzzaman)

 

14: Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası, ihya-yı dinle olur şu milletin ihyası. İslam bunu anladı. (Bediüzzaman)

 

15: Beşer,fıtraten, şu kainatın Halıkına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. (Bediüzzaman)

 

16: Amel-i uhrevi ile dünyevi maksatlar, zevkler aranılmaz, aranılsa sırr-ı ihlası bozar. (Bediüzzaman)

 

17: Ehl-i iman için ölüm rahmet kapısıdır, ehl-i dalalet için zulümat-ı ebediye kuyusudur. (Bediüzzaman)

 

18: Dini, dünya karşılığında satan insan, dalalete saplanmıştır. (Hz. Ömer)

 

19: En hayırlı dua, Allah'tan korkan ve temiz bir kalbe sahip birinin yaptığı duadır. (Hz. Ebubekir)

 

20: İki şey ebediyen kesilmez: musibetler ve ihtiyaçlar. (Hz. Osman)

539
0
0
Yorum Yaz